Od roku 2013 spolupracujeme s progresivními českými farmáři v rámci projektu ZOOSERVIS & Partners. Tento úspěšný šlechtitelský program započal importem embryí ze zahraničí (USA, Kanada, Německo). Z těchto embryí se již narodilo mnoho špičkových jaloviček a býčků. Vysoko postavené jalovice a prvotelky pak využíváme dále v programu embryotransferu.

Jsme rádi, že se naplnila vize celého projektu, a to že české šlechtění má smysl a potomstvo, které z programu vzešlo se dokáže vyrovnat tvrdé světové konkurenci.

V současnosti převážná většina býků ustájených na naší inseminační stanici pochází právě z tohoto programu.

Mezi nejlepší potomky narozené v rámci programu ZOOSERVIS & Partners patří: Agras URANUS, No-Pe URS, Vysoká VALMONT, No-Pe VANCOUVER, No-Pe ZEKON, La Axel, Ostretin ALBERTO, N-V ALIF, N-V BERRY, Selekta BYRON.

Také v redech se nám podařilo získat vyjímečné potomky jako například Agras ZUMA-RED, Agras BERT-RED, Kra-Ho BORD-RED P a Kra-Ho BEST-RED.