Konkurenceschopnost naší genetiky obstála i v letošním srovnání

Téměř před rokem jsme poprvé zveřejnili srovnání naší genetiky vzhledem k ostatní genetice, která je na český trh dodávána různými plemenářskými firmami. Také nyní jsme vyhodnocovali býky, kteří jsou již prověření na dcerách, a jejichž výsledky jsou tak nejlépe prokazatelné. Aktuálně jde o skupinu býků, kteří v roce 2017 dosáhli 100 a více inseminací.

Těší nás, že i při letošní analýze býci ZOOSERVISu vykazují velmi dobrá čísla a odrážejí tak vysokou kvalitu, kterou dlouhodobě na český holštýnský trh přinášíme.

V roce 2017 dosáhlo 100 a více inseminací v České republice celkem 446 býků, kteří byli prodávání 18 různým plemenářskými firmami. Z toho 27 býků bylo prodáváno naší firmou. Průměrný SIH (PH 12/2021) těchto býků ZOOSERVISu je 120,9. Průměrný SIH (PH 12/2021) celé skupiny býků se 100+ inseminacemi v roce 2017 dosahuje 115,1.

Průměrná produkce mléka našich býků je 768 kg. Oproti tomu průměrná produkce všech 446 býků ve skupině je 353 kg (PH 12/2021).

Rádi bychom na tomto místě také upozornili ještě na jeden fakt. Více než polovinu z naší skupiny 27 býků tvoří býci pocházející z českého šlechtění v rámci programu ZOOSERVIS & Partneři. Tímto se jen potvrzuje, že kvalita českých býků není zdaleka horší než těch importovaných. V mnoha případech je tomu právě naopak, a přitom téměř 80 % prodejů v České republice tvoří importované inseminační dávky.

Data byla čerpána z veřejně dostupných informací na https://www.holstein.cz/cz/plemenici#byci-podle-poctu-inseminaci a na https://plm.eskot.cz/ProhlizecZvirat.

Celý příspěvek v PDF formátu ke stažení ZDE.