Býk měsíce března

Agras ZAIRE NXB-549 (Gymnast X Boss X Epic)

Původ bez Mogula a Supersireho
ZAIRE NXB-549 se narodil v AGRAS Bohdalov z matky Agras Boss Fina VG 85.
V původu nenajdeme Mogula ani Supersireho, což umožňuje poměrně plošné využití ZAIREho v připařovacím plánu.
Zakladatelkou rodiny je Ralma Juror Faith EX 91 USA.
Zajímavostí je, že lze dohledat původ této rodiny až do roku 1931 – 18 generací matek.

TOP 1 syn Gymnasta  na SIH 
ZAIRE se řadí se svým SIH 141,1 nejvýše ze všech synů Gymnasta v ČR.

Otec Zaireho – Gymnast

Skvělá matka
Agras Boss Fina VG 85 se velmi dobře prezentuje na druhé laktaci. Předpověď užitkovosti za 305 dnů nad 15 000 kg mléka při dobrém tuku a skvělém proteinu umocňuje nízký počet somatických buněk. Navíc při této produkci probíhá úspěšný embryotransfer.

Článek ve formátu PDF ke stažení ZDE.