Býk měsíce března

Agras ZAIRE NXB-549 (Gymnast X Boss X Epic)

Původ bez Mogula a Supersireho
ZAIRE NXB-549 se narodil v AGRAS Bohdalov z matky Agras Boss Fina VG 85.
V původu nenajdeme Mogula ani Supersireho, což umožňuje poměrně plošné využití ZAIREho v připařovacím plánu.
Zakladatelkou rodiny je Ralma Juror Faith EX 91 USA.
Zajímavostí je, že lze dohledat původ této rodiny až do roku 1931 – 18 generací matek.

TOP 1 syn Gymnasta  na SIH 
ZAIRE se řadí se svým SIH 141,1 nejvýše ze všech synů Gymnasta v ČR.

Otec Zaireho – Gymnast

Skvělá matka
Agras Boss Fina VG 85 se velmi dobře prezentuje na druhé laktaci. Předpověď užitkovosti za 305 dnů nad 15 000 kg mléka při dobrém tuku a skvělém proteinu umocňuje nízký počet somatických buněk. Navíc při této produkci probíhá úspěšný embryotransfer.

Článek ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.